Vigala Maarja kiriku kooriorel


Anonymus (Kildemann?)

Olev Kentsi Orelitöökoda OÜ, lisatud pedaal 2000-2003?

I/5

Mehaaniline traktuur

Manuaal

C-c3
Gedact 8’
Salicional 8’
Flöte 8’
Principal 4’
Octave 2’ 

Pedaal

C-d1

Man-Ped

Lisainfo
Oreli asukoht:
altari kõrval, lõunas

Koduorel/positiiv. Mängulaud oreli esiküljel. Mängija on näoga oreli poole.

EELK KIRIKUMUUSIKA LIIT
Kiriku plats 3, 10130 Tallinn | tel 5590 2059, kirikumuusikaliit@gmail.com | kirikumuusikaliit.eelk.ee